NANO 106 Chỗ gian hàng

1.Căn hoàn toàn nền tảng đá granit.
2.Sử dụng các vật cố phức tạp hơn của một loạt các sản phẩm.
3. Đánh giá chính xác vị trí lặp lại

Chi tiết sản phẩm

Các chức năng của vật cố định:

1. Thân máy chính của thiết bị lắp đặt có thể bảo vệ hoàn toàn nền tảng đá granite, kéo dài tuổi thọ của nó.

2. Thông qua một số sự kết hợp đơn giản, nó có thể đạt được một sự kết hợp phức tạp của một loạt các sản phẩm.

3. Nó có thể nhận ra vị trí lặp lại chính xác, chúng tôi có mã của mỗi lỗ cài đặt và các thành phần cố định. Mỗi chế độ cầm cố có thể được ghi lại bởi các mã này, bạn có thể sửa chữa các sản phẩm theo mã cho các phép đo thời gian tiếp theo (hoặc lô và lặp lại).

111.jpg

Là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc và nhà cung cấp chính xác cao nano 106 miếng cố định, nó là ở đây chờ đợi để liên lạc của bạn.
Yêu cầu thông tin