Khung thay đổi, đầu dò tự động, MCR20, SCR200, FCR25, TCR20

Là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc và nhà cung cấp của độ chính xác cao CMM, chúng tôi cũng có thể cung cấp renishaw thay đổi khung đầu dò, máy dò tự động thay đổi, nó là ở đây chờ đợi để liên lạc của bạn.

Chi tiết sản phẩm

Là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc và nhà cung cấp của độ chính xác cao CMM, chúng tôi cũng có thể cung cấp renishaw thay đổi khung đầu dò, máy dò tự động thay đổi, nó là ở đây chờ đợi cho liên lạc của bạn.

MCR20

SCR200

5.png

6.png

MCR20 sử dụng cùng với TP20 SCR200 sử dụng cùng với TP200
FCR25 TCR20

2.png

1.png

FCR25 được sử dụng cùng với SP25 TCR20 được sử dụng cùng với PH20

Renishaw probe changer


Yêu cầu thông tin