Trang chủ > Giải pháp > Nội dung

Hàng không vũ trụ đo giải pháp hệ thống

Cốt lõi của công nghệ đo lường hình học hiện đại phối hợp công nghệ đo lường, đó cũng là dấu hiệu quan trọng của sản xuất và đo lường mức độ chính xác của một quốc gia. Với sự phát triển của công nghiệp hiện đại hóa, công nghệ kỹ thuật số tiên tiến đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Đo lường kỹ thuật số sẽ là phải của kỹ thuật số thiết kế, sản xuất và lắp ráp.