Trang chủ > Giải pháp > Nội dung

Dụng cụ NANO 3D nội dung đào tạo

Quý 1: Kiến thức về trường mẫu giáo

1. Tổng quanphối hợp đo máy ;

2. nguyên tắc làm việc (chuyển động, đo, đếm);

3. máy hệ thống giải thích;

4. tay ga chức năng giải thích;

5. khởi động và tắt máy tính;

6.Mantenance;

7. kiểm tra các kiến thức cơ bản của khách hàng.

Quý II: Gỡ lỗi của người đứng đầu thăm dò

1. giới thiệu giao diện phần mềm;

2.thăm dò, thiết lập hình cầu;

3.Calibration;

4. thăm dò kiểm tra và sử dụng.

Quý III: Yếu tố cơ bản

Đo lường phương pháp, phương thức bồi thường thiệt hại, phương pháp tính toán (lớp học nâng cao).

Quý IV: Cơ cấu chức năng

Thứ năm quý: phối hợp

1. bình thường thiết lập tọa độ;

2. lý thuyết phối hợp trao đổi;

3. lắp thiết lập tọa độ;

4. phối hợp lặp đi lặp lại.

Kỳ thứ sáu: Dung sai hình thức và địa điểm

1. hình thức dung sai;

2. vị trí khoan dung;

3. tính toán phương pháp (lớp học nâng cao)

Thứ bảy quý: CAD

1. nâng cao lớp;

2. mô hình thông tin nhận, các mô hình hệ tọa độ biến đổi và sắp xếp;

3. Digifax so sánh đo lường.

Thứ tám quý: chương trình

1. tìm hiểu chương trình;

2. CAD chương trình;

3. nâng cao lập trình (lớp học nâng cao)

Kỳ thứ chín: Báo cáo đầu ra

Kỳ thứ mười: Phần mềm đo lường đặc biệt (nếu có)

□Cam □Gear □Worm và bánh □Blade □Extra hệ thống quang học

□Laser □Online giáo dục □Pipe □Data số liệu thống kê


Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lời khuyên

E-mail: overseas@cmm-nano.com