Trang chủ > Giải pháp > Nội dung

Các phương pháp để loại bỏ các lỗi CMM

Aug 26, 2016

Ngày nay, ba machine(CMM) phối hợp đo đã được sử dụng rộng rãi hơn, nhưng bất kỳ phần mềm công cụ chính xác có tác động sâu sắc đến độ chính xác đo lường của chúng tôi. CMM là một trong những phần mềm đo phổ biến nhất, có thể có nhiều vấn đề trong quá trình hoạt động nhân tạo, mà dẫn đến ảnh hưởng trên đo chính xác. Tìm kiếm một cách hiệu quả hơn để giảm lỗi đã trở thành một phải hàng ngày cho ngành công nghiệp đo lường. Những gì là cách tốt nhất để loại bỏ lỗi của ba tọa độ, dưới đây là một số Mẹo:

 bridge CMM with video systemprecison and practical coordinate measuring machine

Trước hết, khi chúng tôi đang tìm kiếm cách để giảm thiểu các lỗi của ba phối hợp các dụng cụ đo, cách tốt nhất là để xem xét mô hình hay cấu hình của các sản phẩm toàn diện, nếu không nó có thể backfire. Nếu chúng tôi đang sử dụng một loại hướng dẫn sử dụng, mỗi nhà điều hành trong quá trình sử dụng nên cố gắng giữ cho đo lường tốc độ điểm giống nhau, vì vậy mà nó có thể tối đa giảm lỗi gây ra bởi các hoạt động nhân tạo.

Thứ hai, nếu chúng ta sử dụng máy đo tự động, tại thời điểm đo lường mỗi, tự động đo lường các yếu tố với chế độ tốc độ không đổi, nó có thể làm giảm đáng kể hiệu quả lực đo về kết quả đo lường. Hơn nữa, khi lựa chọn các yếu tố đo, chiều dài hiệu quả nên lâu càng nhiều càng tốt, đặc biệt là các yếu tố cơ bản. Điều này có thể đảm bảo hiệu quả của đo lường.

Tất cả trong tất cả, như vai trò của 3 dụng cụ đo tọa độ là quan trọng hơn trong tương lai, người dùng có thể phải đối mặt với rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác, do đó, chúng ta sẽ tốt hơn có thể xử lý các phương pháp của việc giảm những lỗi này để có được kết quả đo lường chính xác hơn.


Xin vui lòng thông báo cho tôi nếu bất kỳ câu hỏi hoặc lời khuyên

E-mail:overseas@cmm-nano.com