Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Đo lường NANO Tại Hội chợ DMP

Trung tâm Đo lường NANO tham dự Hội chợ DMP lần thứ 18 ở Đông Quan. Chúng tôi cho thấy máy móc và công nghệ mới nhất của chúng tôi, chào mừng bạn đến thăm gian hàng của chúng tôi và giao tiếp!

Thời gian: Ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12

Số gian hàng: 3C132

Địa chỉ: Trung tâm triển lãm quốc tế Quảng Đông hiện đại


Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu có thắc mắc hoặc tư vấn

E-mail: overseas@cmm-nano.com