Trang chủ > Tin tức > Nội dung

NANO CMM xuất bản mới - Dòng Surmin

Measurement Type Coordinate Measuring Machine, Measurement CMMs,Measurement-type bridge CMM,

SURMIN SERIES

MPEe: Từ 0.65 + L / 500um

Ngày 17 tháng 4 năm 2017

Triển lãm CIMT Beijing E1-312

Trung tâm Triển lãm Quốc tế Trung Quốc

Chào mừng đến thăm!