Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Bản phát hành sản phẩm mới của NANO Metrology(Shenzhen)

Ngày 28 tháng 8, đo lường NANO (Thâm Quyến) tổ chức phát hành sản phẩm mới. Chúng tôi nhiều hơn người tiêu dùng 30 đại diện cũng như các phương tiện truyền thông công nghiệp nhiều hơn một tá đã tham dự hội nghị. Chúng tôi đưa ra phiên bản mới nhất của hình ảnh cụ, máy quét 3D, bấm vào đo lường máy và các thiết bị đo lường, đo chủ yếu giải thích cốt lõi của công ty nghiên cứu và phát triển sức mạnh và các sản phẩm mới nhất của các công nghệ tiên tiến cho khách hàng của chúng tôi, và cũng làm phân tích thị trường các sản phẩm có liên quan, và tham quan cơ sở sau hội nghị sản xuất của công ty.

Trang web hội nghị:

precision measuring machine

Giới thiệu sản phẩm:

Nhà máy:

Văn phòng:


Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lời khuyên:

E-mail:overseas@cmm-nano.com