Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Hội nghị kỹ thuật đo lường NANO


Đo lường NANO sẽ tổ chức Hội nghị kỹ thuật 9thTháng mười một chào mừng các bạn đến thăm và giao tiếp.

Đối với NANO, 2016 chính xác một năm đầy đủ của sự phấn khích và thách thức, chúng tôi chân thành hy vọng rằng thông qua Hội nghị này, chúng tôi có thể xem lại cuộc đấu tranh với bạn cùng một lúc, thảo luận về tương lai và win-win ổ dịch quy mô doanh nghiệp đổi mới. Chúng tôi sẽ trên con đường để đi xa hơn, dài hơn, rực rỡ hơn.


Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lời khuyên

Thư điện tử:Overseas@CMM-Nano.com